Cumhuriyet Başsavcılıklarının İdari Görevleri ve Bakanlığın Görev Alanına Giren Yargı Teşkilatına İlişkin Diğer Hususlar ile Türk Ceza Kanunundaki Son Değişiklikler” konulu seminer.

             Adli Yargı Teşkilatı Ağır Ceza Merkezlerinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarına yönelik olarak “Cumhuriyet Başsavcılıklarının İdari Görevleri ve Bakanlığın Görev Alanına Giren Yargı Teşkilatına İlişkin Diğer Hususlar ile Türk Ceza Kanunundaki Son Değişiklikler” konulu iki günlük eğitim programı 16 -17 Temmuz 2014 tarihlerinde Ankara Hakimevinde gerçekleştirilmiştir. Programa Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ, Müsteşar Yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte Cumhuriyet başsavcıları katılmışlardır.

            Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ’ın açılış konuşmalarını müteakip; Kanunlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Ekrem Çetintürk “Ceza Hukukunda Yapılan Son Değişiklikler”, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz Yıldırım “Ceza İnfaz Kurumlarının İşleyişi ile ilgili Sorunlar”, Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Sayın Alparslan Azapağası ise “Mali Mevzuatın Uygulanması ile ilgili Temel Sorunlar” konularındaki sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ’ın açılış konuşması için TIKLAYINIZ.

Seminere ait fotoğraflar için TIKLAYINIZ.