::: 2011 Duyurular ve Yenilikler
 
 
 
  Aralık        
29.12.2011 Yılbaşı Dolayısıyla Yayınlanan Açık Görüş Genelgesi
29.12.2011 Sözleşmeli Bilişim Personeli Pozisyonunda İstihdam Edilmek Üzere Müracaat Eden ve Sözlü Sınava Çağrılacak Adaylara Ait Liste
28.12.2011 Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS)
27.12.2011 2012 Yılı Lojman Duyuru ve Başvuru Formu
27.12.2011 Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Emrinde İstihdamı Teklif Edilenlere Ait Liste.
26.12.2011 2011 Yılı İcra Müdür ve Müdür Yardımcılarına Ait Kur'a Listesi..
23.12.2011 Güvenli İnternet Hizmeti.
22.12.2011 2011 Yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait Sözlü Sınav Sonuçları.
21.12.2011 Çağdaş Hukukçular Derneği Raporu İle İlgili Basın Açıklaması
20.12.2011 Hükümlü Besna Özer İle İlgili Basın Açıklaması
19.12.2011 26.11.2011 tarihinde yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yarışma Sınav Sonucu
15.12.2011 Müsteşarımız Sayın Birol Erdem Başkanlığında, Bölge Adliye Mahkemelerinin Faaliyete Geçirilmesi Çalışmaları Kapsamında Koordinasyon Toplantısı Düzenlenmiştir.
15.12.2011 15 İnfaz Koruma Memurunun Meslekten İhraç Edildiği Yönündeki Gerçek Dışı Haber İle İlgili Basın Açıklaması.
15.12.2011 Bedrettin Dalan İle İlgili Basın Açıklaması.
12.12.2011 "Yurt Dışı Tebligat Ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ" 12 Aralık 2011 Pazartesi Tarihli ve 28140 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanmasına İlişkin Duyuru.
08.12.2011 Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığında İstihdam Edilmek Üzere 27 Adet Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımına İlişkin Duyuru.
07.12.2011 Anadolu Yakası Adalet Sarayı Arsası İle İlgili Basın Açıklaması.
05.12.2011 01/10/2011 Tarihinden Önce Verilmiş ve Ahzu Kabz Yetkisi İçermeyen Vekaletnameler Hakkında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Görüşü
             
  Kasım        
30.11.2011 "2. Uluslararası Hukuk ve Adlî Yardımlaşma Semineri" Antalya'da Düzenlendi.
25.11.2011 Bakan Yardımcısı Sayın Veysi KAYNAK Görevine Başladı.
23.11.2011 Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ahmet KAHRAMAN emekli olarak görevinden ayrılmış, yerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi sayın Birol ERDEM Adalet Bakanlığı Müsteşarı olarak atanmıştır.
20.11.2011 Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İkinci "Hizmet İçi Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" İle İlgili Basın Açıklaması
18.11.2011 Sayın Bakanımız Sadullah ERGİN'in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yapmış Olduğu Adalet Bakanlığı 2012 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması
18.11.2011 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı ve Hesap Tablosu Hakkında Duyuru.
17.11.2011 Görevde Yükselme Sınavı Sonuçlarına İtiraz Usulüne İlişkin Duyuru.
17.11.2011 Adalet Dergisi'nin 2012 yılı Ocak ayına ait 42'nci sayısında, Hukukî Konulara İlişkin Araştırma ve İnceleme Yazıları için gerekli şartlar.NOT: Gönderilecek makalelerin e-mail ortamında ek'li olarak gönderilmesi (Word veya Open ofis).
14.11.2011 Sayın Bakanımız Sadullah ERGİN'in Azerbaycan Ziyareti.
13.11.2011 Kaşif Kozinoğlu'nun Ölümü İle İlgili Basın Açıklaması
13.11.2011 ANKARA'DA AİHM ZİRVESİ
12.11.2011 Vahit Kaynar İle İlgili Basın Açıklaması.
12.11.2011 Mustafa Balbay İle İlgili Basın Açıklaması.
10.11.2011 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "AİHM'ne Sahte Rapor Gönderildi" İddiaları İle İlgili Basın Açıklaması .
08.11.2011 İmralı ve Silivri Ceza İnfaz Kurumları Hakkında Basın Açıklaması.
05.11.2011 Cezaevinde Tutuklular ve İnfaz Koruma Memurları Arasında Yaşanan Bir Arbede İle İlgili Basın Açıklaması.
04.11.2011 Avukatlık Mesleğinden Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçmek İçin 23 Ekim 2011 Tarihinde Yapılan Sınav Sonucu ve Mülakata İlişkin Duyuru
01.11.2011 Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 148 No'lu Müsteşarlık Genelgesi.
             
  Ekim        
31.10.2011 Endonezya Heyetinin Ziyaretine İlişkin Duyuru. 
27.10.2011 Van M Tipi Cezaevinde Meydana Geldiği İddia Edilen Olaylarla İlgili Basın Açıklaması. 
27.10.2011 Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kurban Bayramı Tatili Hakkında Duyuru. 
26.10.2011 Bakanlığımızın, Hollandalı Proje Ortağı Considerati ile Ortaklaşa Yürüttüğü Kişisel Verilerin Korunması Projesi (MATRA) Çerçevesinde Gerçekleştirmiş Olduğu Kişisel Verilerin Korunması Çalıştayları 6-7 Ekim Tarihlerinde Gerçekleştirildi. 
26.10.2011 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Kurban Bayramı Dolayısıyla Yayınlanan Açık Görüş Genelgesi. 
25.10.2011 İnsan Hakları Daire Başkanlığı 15-17 Kasım 2011 Tarihlerinde İnsan Hakları Konusunda Yüksek Düzeyli Konferans ve Çalıştay Düzenleyecektir. 
24.10.2011 Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ahmet KAHRAMAN ve Beraberindeki Heyetin Moğolistan'a Gerçekleştirdikleri Ziyarete İlişkin Duyuru. 
20.10.2011 Aşağı Saksonya Eyaleti Adalet Bakanının Ziyareti. 
20.10.2011 UYAP SMS Bilgi Sistemi Abone Sayısı 500.000'i Aşmıştır. 
20.10.2011 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait 19/10/2011 Tarihli Kararname Listesi. 
17.10.2011 Yargının Mali Yönetimi Toplantıları. 
14.10.2011 25 Aralık 2011 Tarihinde Yapılacak Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına İlişkin İlan. 
14.10.2011 2011 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınav Sonuçları. 
11.10.2011 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İddiaları İle İlgili Basın Açıklaması. 
05.10.2011 Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle İlgili Basın Açıklaması. 
04.10.2011 Ürdün Adalet Bakanının Ülkemize Ziyareti Çerçevesinde “Hükümlü Nakli Sözleşmesi” İmzalandı. 
04.10.2011 Gürcistan Adlî Yetkililerinin Ziyaretinde Adlî Yardımlaşma Hakkında İkili Görüşmeler Yapıldı. 
04.10.2011 Romanya ile Terörle Mücadele Konusunda İşbirliğine İlişkin İstişare Toplantısı Yapıldı. 
04.10.2011 Türkiye ile Brezilya arasında Cezai Alanda Adli Yardımlaşma, Hükümlülerin Nakli ve Suçluların İadesi Konularında Anlaşma Paraflandı. 
             
  Eylül        
29.09.2011 26 Kasım 2011 Tarihinde Yapılacak İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına İlişkin İlan. 
29.09.2011 Deniz Feneri Soruşturması ve C. Savcısı Mehmet Tamöz Hakkındaki Haberler İle İlgili Basın Açıklaması.. 
28.09.2011 Brezilya Heyetinden UYAP Ziyareti. 
28.09.2011 Gürcistan Heyetinden UYAP Ziyareti. 
27.09.2011 Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) Tarafından Hazırlanarak Yayımlanan ve Avrupa Konseyine Üye Ülkelerin Yargı Sistemlerini Karşılaştırmayı Amaçlayan "Avrupa Yargı Sistemleri" 2010 Raporu Bakanlığımız Tarafından Türkçeye Tercüme Ettirilerek Akademisyenlerin ve Hukuk Uygulayıcılarının Değerlendirmesine Sunulmuştur. 
27.09.2011 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarafından Birlikte Organize Edilen "Hukukun Üstünlüğü ve Adalete Erişim Uygulama Toplulukları Bölgesel Toplantısı" Adlı Uluslararası Toplantı 21-22 Eylül 2011 Tarihlerinde İzmir'de Gerçekleştirilmiştir. 
27.09.2011 Kazakistan'a Gerçekleştirilen Ziyaret Çerçevesinde “Hükümlülerin Nakli Anlaşması” Görüşmeleri Başarı ile Sonuçlandı. 
20.09.2011 Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kitaplarına İlişkin Duyuru. 
19.09.2011 İlave Parçalı Kablolama Hizmeti Alımı İhalesi. 
16.09.2011 Güney Kore Heyetinden UYAP Ziyareti. 
14.09.2011 Kazakistan Heyetinden UYAP Ziyareti. 
14.09.2011 Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerin Anayasaları. 
14.09.2011 İcra Müdür ve Yardımcıları Güz Dönemi Atama Kararnamesi Hk. 
12.09.2011 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneginin XI.Ulusal PDR Kongresine İlişkin Duyuru. 
09.09.2011 UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi (Bilirkişi Portalı) Faaliyete Geçmiştir. 
09.09.2011 Bakanlık Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlararası Nakil Taleplerine İlişkin Duyuru. 
07.09.2011 Özelleştirme Kapsamında Devlet Personel Başkanlığınca İstihdamı Bakanlığımıza Teklif Edilenlere İlişkin Liste. 
   
  Ağustos        
26.08.2011 Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin 23 Ekim 2011 Tarihinde Yapılacak
Yazılı Yarışma Sınavına İlişkin ek ilan.
 
25.08.2011 Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler ile İlgili Basın Açıklaması. 
25.08.2011 Press Release About The Journalists Arrested and Convicted. 
23.08.2011 Ramazan Bayramı Dolayısıyla Yayınlanan Açık Görüş Genelgesi. 
23.08.2011 UYAP Mevzuat Programı Güncelleme Sorunu Hakkında Duyuru. 
22.08.2011 Özelleştirme Kapsamında Teklif Edilen Geçici Personele İlişkin Duyuru. 
22.08.2011 Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları Arasındaki 3'lü Protokolün Yenilenmesine İlişkin Basın Açıklaması. 
22.08.2011 Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav Duyurusu. 
19.08.2011 Adalet Bakanlığı Logo Tasarım Yarışması Sonucu. 
15.08.2011 2011 Yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınavı Hakkında Ek İlân. 
12.08.2011 Somali ve Açlık Tehlikesi Yaşanan Diğer Afrika Ülkelerine Yardım Kampanyası. 
11.08.2011 Geçen Yıl Buzdolabında Ölen 4 Kardeş İle İlgili Adlî Tıp Raporlarının Hâlâ Çıkmadığı Yönünde Gerçek Olmayan Haberler Hakkında
Basın Açıklaması.
 
   
  Temmuz        
29.07.2011 Terör, Terörün Finansmanı ve Karaparanın Aklaması ile Mücadele ve Uluslararası Adli Yardımlaşma“ Konulu Çalıştay.
28.07.2011 Etki Alanı Sunucusu Mal Alımı İhalesi. 
26.07.2011 Yönlendirici Cihaz (Router) Mal Alımı İhalesi (İKN: 2011/98970) Kapsamında Yayınlanan Zeyilname Hakkında Duyuru.
22.07.2011 Aktif Ağ Cihazı Mal Alımı İhalesi (İKN: 2011/100842) Kapsamında Yayınlanan Zeyilname Hakkında Duyuru.
21.07.2011 Türkmenistan Heyeti ile “Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması” Görüşmeleri Başarı ile Sonuçlandı.
21.07.2011 Ödeneklerin Kullanılması Hakkındaki Strateji Geliştirme Başkanlığının 19.07.2011 Tarihli Yazısı.
20.07.2011 >Adalet Bakanlığı ile BM Terörle Mücadele Komitesinin “Terör Suçlarının Soruşturulması" Konulu Seminer 18-20 Temmuz 2011 Tarihlerinde Ankara’ da Gerçekleşti.
20.07.2011 Türkmenistan Heyetinden UYAP Ziyareti.
20.07.2011 2011 Yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı  Yazılı Sınavı Hakkında İlan.
19.07.2011 Adalet Dergisi'nin 2011 Yılı Eylül Ayına ait 41'ncı Sayısı Hakkında Duyuru.
19.07.2011 Kosova Heyetinden UYAP Ziyareti.
14.07.2011 Bakanlık Taşra Teşkilatı Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü ve Zabıt Kâtibi Unvanlarında Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınav İlânı.
14.07.2011 Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması (II.Paket) Çalışmaları Başlamış Olup Görüş ve Önerileriniz Beklenmektedir
08.07.2011 Aktif Ağ Cihazı Mal Alımı İhalesi.
08.07.2011 Yönlendirici Cihaz (Router) Mal Alımı İhalesi.
04.07.2011 Yazıcı ve Tarayıcı Mal Alımı İhalesi.
04.07.2011 Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli BilişimPozisyonunda İstihdam Edilmek Üzere Alınacak Olan Personel İçin Sözlü Sınavı Nihai Başarı Listesi.
 
  Haziran        
30.06.2011 Çin Adli Heyeti 28 Haziran 2011 Tarihinde Bakanlığımızı Ziyaret Etmiştir.
30.06.2011 Uygulamaları Sonucu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi Kapsamında İstihdamı Teklif Edilenlere İlişkin Liste.
30.06.2011 Danıştay'ın "Gözlemci Üye" Olduğu Avrupa Birliği Danıştayları ve Yüksek İdari Yargı Mercileri Derneği'nin Web Sitesi Yenilenmiştir.
27.06.2011 İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Tarafından Adalet Bakanlığı Mensuplarına %50 İndirim İmkanı Sağlanan Yüksek Lisans Programı Hakkında Duyuru.
27.06.2011 Masaüstü Bilgisayar Alım İhalesi (İKN: 2011/85819) Kapsamında Yayınlanan Zeyilname Hakkında Duyuru.
27.06.2011 CTE Sözleşmeli Personelin Kadroya Atanmaları Hakkında Duyuru.
24.06.2011 Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin Yapılacak Yazılı Yarışma Sınavına İlişkin Duyuru.
24.06.2011 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına ait 24/06/2011 Tarihli Yaz Kararname Listesi.
24.06.2011 Sözleşmeli Çözümleyici / Programcı / Bilişim Personeli Posizyonunda İstihdam Edilmek Üzere Müracaat Eden ve Sözlü Sınava Çağrılacak Adaylara ait Liste.
17.06.2011 Adalet Bakanlığı Logosu Tasarım Yarışması.
17.06.2011 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi Kapsamında, Taşra Teşkilatında İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçme Taleplerine İlişkin Personel Genel Müdürlüğünün Yazısı.
15.06.2011 Masaüstü Bilgisayar Alım İhalesi.
15.06.2011 Sayın Bakanımız Ahmet KAHRAMAN’IN Açılışını Yaptığı Adaletevi Hizmet Vermeye Başlamıştır.
14.06.2011 10 Haziran 2011 Cuma günü, Türkmenistan İletişim ve Teknoloji Birimlerinden üst düzey temsilci heyeti, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını yerinde ziyaret etmişlerdir.
14.06.2011 23 Mayıs 2011-06 Haziran 2011 Tarihleri Arasında Mülakatı Yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Nihai Başarı Listesi.
13.06.2011 Antalya ve Gökçeada Dinlenme Tesislerine İlişkin Boş Odalar Hakkında Duyuru
06.06.2011 Mavi Marmara Olayı İle İlgili Yargılama Talebi Hakkında Basın Açıklaması.
06.06.2011 Türkiye ile Sırbistan Arasında İkili Adlî İşbirliğiHakkında Ortak Açıklama.
01.06.2011 31.05.2011 Tarihinde, Adalet Bakanı Sayın Ahmet KAHRAMAN; Kosova ile Adli Yardımlaşma Anlaşmalarını İmzaladı.
01.06.2011 Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de 21-25 Mayıs 2011 tarihleri arasında "17. Bölgesel E-Devlet ve E-Hizmetler Konferansı" düzenlenmiştir.
 
  Mayıs        
27.05.2011

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Emrinde Bilişim Personel Pozisyonunda İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Duyuru.

27.05.2011

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Emrinde 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Gereğince Çözümleyici ve Programcı Pozisyonunda İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Duyuru.

24.05.2011

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na Tâbi Merkezlerde Mahallinde Düzenlenen Yabancı Dil Kurslarına Katılmak İsteyenler İçin Duyuru.

18.05.2011

Türkiye ile Romanya Arasında İkili Adlî İşbirliği Hakkında Ortak Açıklama.

17.05.2011

Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) Temsilcilerinden Oluşan Bir Heyet, Strateji Geliştirme Başkanlığı Koordinasyonunda, 10 – 11 Mayıs 2011 Tarihlerinde Çalışma Ziyaretinde Bulunmuşlardır.

17.05.2011

Afganistan Heyetinden Bakanlığımıza UYAP Ziyareti.

16.05.2011

Sayın Adalet Bakanımız ve Heyeti Fransa'nın Strazburg Şehrine Çalışma Ziyareti Gerçekleştirmiştir.

10.05.2011

Moldova Cumhuriyeti Başsavcısı Valeriu Zubko ile Moldova'daki Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başsavcısı Georgi Leyçu 5-6 Mayıs 2011 tarihlerinde Bakanlığımızı ziyaret etmişlerdir.

09.05.2011

Türkiye ile Tayland arasında "Hükümlü Nakli" Konusundaki Taslak Sözleşme Üzerinde 28-29 Nisan Tarihlerinde Ankara'da Yapılan ilk Aşama Çalışmalar Başarıyla Sonuçlanmıştır.

09.05.2011

Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı 3-4 Mayıs Tarihleri Arasında İstanbul'da Gerçekleşmiştir.

09.05.2011

Hindistan ile Türkiye arasında "Hükümlü Nakli Sözleşmesi" 8 Nisan'da Ankara'da Parafe Edildi.

09.05.2011

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İspanya Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında Adli Konularda İşbirliğine İlişkin Ortak Açıklama 26 Nisan'da İzmir'de İmzalandı.

06.05.2011

Adalet Bakanı Ahmet Kahraman, Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcıları İle Koordinasyon Toplantısı Düzenledi.

05.05.2011

09.04.2011 Tarihinde Yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav Sonuçları.

04.05.2011

UYAP SMS Bilgi Sistemi Abone Sayısı 300.000'i Aşmıştır.

03.05.2011

Afganistan Heyetinden Bakanlığımıza UYAP Ziyareti.

 
  Nisan        
29.04.2011

UYAP Adalet Meslek Yüksek Okulları Ders Müfredatına Eklendi.

28.04.2011

Gökçeada Kamp Duyurusu.

28.04.2011

Antalya Kamp Duyurusu.

22.04.2011

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla Yayınlanan Açık Görüş Genelgesi.

18.04.2011

Tutuklu Ahmet Şık'ın Cezaevi Aracı Olmadığı Gerekçesiyle Duruşmaya Götürülememesi İle İlgili Basın Açıklaması.

14.04.2011

Bölge Adliye Mahkemeleri Başsavcıları, İsveç'te İstinaf Mahkemeleri İle İlgili İncelemelerde Bulundu.

14.04.2011

Tutuklu ve Hükümlülerin Eğitim Giderlerinin Karşılanması İçin Protokol İmzalandı.

13.04.2011

UYAP Geniş Alan Ağı xDSL Data Devreleri Hizmet Alımı İhalesi.

13.04.2011

Masaüstü Bilgisayar Alım İhalesi.

07.04.2011

Özelleştirme Kapsamında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi Kapsamında İstihdamı Teklif Edilenlerin İsim Listesi.

07.04.2011

04-05 Nisan 2011 Tarihlerinde Yapılan İcra Dairelerinin Kapasitesinin İyileştirilmesi Projesi Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Yardımcılığı ve Dil Asistanlığı Mülakat Sınavı Başarı Listesi.

05.04.2011

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü Maddesinin İptali Hakkında Duyuru.

   
  Mart        
25.03.2011

İcra Dairelerinin Kapasitesinin İyileştirilmesi Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Yardımcılığı ve Dil Asistanlığı Mülakatına Çağrılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Liste.

23.03.2011

Avrupa Birliği Tarafından E-Devlet Hizmetlerinin Ölçümüne Yönelik Olarak Gerçekleştirilen 9. Kıyaslama Çalışması Raporu Yayımlandı.

23.03.2011

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı UYAP kapsamında Bafra Kemalpaşa İlköğretim Okuluna 20 Adet Bilgisayar Hediye Etti.

18.03.2011

Büyük Zaferin Yıldönümünde, Büyük Atatürk ve Silah Arkadaşlarını, Canlarını Ortaya Koyarak “Çanakkale Geçilmez” Dedirten Kahraman Şehitlerimizi, Saygı ve Sevgi ile Anıyoruz.

17.03.2011

Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 16/3/2011 Tarihinde TBMM Başkanlığı'na Sevk Edilmiştir.

16.03.2011

Adalet Dergisi'nin 2011 Yılı Mayıs Ayına Ait 40'ncı Sayısı Hakkında Duyuru.

15.03.2011

Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün Yenilenen İnternet Sitesi Yayına Girmiştir.

11.03.2011

Dünyanın En Büyük Klavye Yarışı Başlıyor.

08.03.2011

UYAP SMS Bilgi Sistemi Abone Sayısı 200.000'i Aşmıştır.

07.03.2011

03.03.2011 Tarihinde Sözleşmeli Çözümleyici Pozisyonunda İstihdam Edilmek Üzere Yapılan Personel Sözlü Sınavına İlişkin Nihai Başarı Listesi.

07.03.2011

Lazer Yazıcı Alım İhalesi.

07.03.2011

Türkiye Adalet Akademisi ve TAIEX (Avrupa Komisyonu Teknik Yardım ve Bilgi Değişim) Ofisi İşbirliği İle 17-18 Mart 2011 Tarihlerinde Uluslararası Bir Sempozyum Düzenlenecektir.

04.03.2011

Yargının Hızlandırılması ve İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Hazırlanan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 02/03/2011 Tarihinde Başbakanlığa Sevk Edilmiştir.

03.03.2011

Makedonya Heyetinden UYAP Ziyareti.

02.03.2011

07 - 24 Şubat 2011 Tarihleri Arasında Mülâkatı Yapılan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Nihaî Başarı Listesi.

02.03.2011

Sözleşmeli Çözümleyici Pozisyonunda İstihdam Edilmek Üzere Müracaat Eden Ve Sözlü Sınava Çağırılacak Adaylara Ait Liste.

01.03.2011

Silivri Cezaevindeki Tutukluların Nakli ile İlgili Basın Açıklaması.

 
  Şubat        
25.02.2011

Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2010 Yılı Raporu.

24.02.2011

UYAP'ın Yenilenen İnternet Sitesi Yayına Girmiştir.

22.02.2011

Singapur Heyetinden Bakanlığımıza UYAP Ziyareti.

22.02.2011

KPSS-2010/2 Yerleştirme Sonucuna Göre Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Başkanlığınca Bakanlığımız Kadrolarına Yerleştirilen Adaylardan İstenilen Belgeler.

20.02.2011

İcra Dairelerinin Kapasitesinin İyileştirilmesi Projesi Dil Asistanı İş İlanı.

20.02.2011

İcra Dairelerinin Kapasitesinin İyileştirilmesi Projesi Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Yardımcısı İş İlanı.

18.02.2011

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlararası Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru.

18.02.2011

Kamuoyunda "Balyoz" Adıyla Bilinen Davaya Müdahale Edildiği İddiaları İle İlgili Basın Açıklaması.

18.02.2011

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şikayet Dilekçesi İle İlgili Basın Açıklaması.

17.02.2011

Türk Tabipleri Birliği'nin Açıklamasındaki İddialar İle İlgili Basın Açıklaması.

17.02.2011

Kamusal Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneğinin 21-25 Şubat 2011 Uludağ Eğitim Semineri, 2-6 Mart 2011 Antalya Eğitim Semineri ve 18-22 Mart 2011 Trabzon Eğitim Seminerine İlişkin Duyuru.

15.02.2011

Kesintisiz Güç Kaynağı Alım İhalesi (İKN: 2011/10185) Kapsamında Yayınlanan Zeyilname Hakkında Duyuru.

11.02.2011

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programları.

10.02.2011

ATV'de Yayınlanan Çocuklar Duymasın Dizisinde UYAP SMS Bilgi Sisteminin Tanıtımı Yapılmıştır.

10.02.2011

Mart 2011 Eğitim Programları; Kamu Yönetiminin Geliştirilmesine Ait Eğitim, Araştırma ve Yayın Etkinliklerine Katkıda Bulunmaya Yönelik Bir Eğitim Programı.

10.02.2011

2011 Yılı Eğitim Planı.

10.02.2011

08/02/2011 Tarihli İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Kur'a Listesi.

08.02.2011

Yargının Hızlandırılması ve İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Hazırlanan Kanun Tasarısının Getirdikleri.

08.02.2011

Özelleştirme Kapsamında İstihdamı Teklif Edilen Geçici Personele İlişkin Liste.

07.02.2011

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait 07/02/2011 Tarihli Kararname Listesi.

07.02.2011

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Emrinde 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Gereğince Çözümleyici ve Programcı Pozisyonunda İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Duyuru.

04.02.2011

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Sözlü Sınav ve Mülakat ile 9-5’inci Dereceli Kadrolara 50 İdare Memurluğu Öğrencisi Alınacaktır.

03.02.2011

Yargıtay'ın Yargılama Faaliyetlerinin Hızlandırılması ve UYAP ile İlgili Yazısı.

01.02.2011

İşitme Engellilere Yönelik Tercümanlık Kursu Duyurusu.

01.02.2011

09 Nisan 2011 Tarihinde Yapılacak Olan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı İlanı.

 
  Ocak        
31.01.2011

24-25 Ocak 2011 Tarihleri Arasında Yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Mülakat Sonucuna İlişkin Duyuru.

31.01.2011

Kesintisiz Güç Kaynağı Alım İhalesi.

31.01.2011

Özelleştirme Kapsamında İstihdamı Teklif Edilen Geçici Personele İlişkin Liste.

28.01.2011

Dünyadaki En Geniş Kapsamlı Online Hukuk Kütüphanesi Yargı Çalışanlarının Hizmetine Sunulmuştur.

28.01.2011

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 1. Bölge Adli Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin 27.01.2011 Tarih ve 173 Sayılı Kararı.

27.01.2011

Yargıtay'ın Yargılama Faaliyetlerinin Hızlandırılması ve UYAP ile İlgili Yazısı.

27.01.2011

UYAP Geniş Alan Ağı 3G Uç Birim Cihazı ve 3G Data Servisi Hizmeti Alım İhalesi.

26.01.2011

Bazı Yer İdarî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 26.01.2011 Gün ve 132 Sayılı Kararı..

26.01.2011

07/10/2010 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan İcra Müdür ve Yardımcılığı Yazılı Sınavı İle 27/12/2010-11/01/2011 Tarihleri Arasında Bakanlığımız Tarafından Yapılan Sözlü Sınav Sonucuna İlişkin Nihai Başarı Listesi.

25.01.2011

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 2. ve 3. Bölge Adlî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin 24.01.2011 Gün ve 119 Sayılı Kararı.

21.01.2011

Adalet Bakanlığı 2011 Yılı Sınav Takvimi.

21.01.2011

24-25 Ocak 2011 Tarihlerinde Yapılacak Olan İdarî Yargı Hâkim Adaylığı Mülakat Yeri Değişikliğine İlişkin Duyuru.

14.01.2011

"Hükümlü Abdullah Öcalan'ın Avukatları Hakkında Soruşturma İzni Verilmediği" İddiaları İle İlgili Basın Açıklaması.

14.01.2011

25.12.2010 Tarihinde Yapılan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav Sonucu.

13.01.2011

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlararası Nakil Taleplerine İlişkin Duyuru.

12.01.2011

2011 Yılı Yargı Teşkilatı Toplantısına İlişkin Duyuru.

10.01.2011

UYAP Mevzuat Programı 10.0 Hakkında Duyuru.

09.01.2011

Hükümlü Abdullah Öcalana Televizyon Verildiği Yönünde Gerçek Dışı Haberler ile ilgili Basın Açıklaması.

07.01.2011

Hizbullah Terör Örgütü Tutukluları ile İlgili Basın Açıklaması.

07.01.2011

UYAP SMS Bilgi Sistemi Abone Sayısı 150.000'i Aşmıştır.

06.01.2011

06.01.2011 Tarihli ve 12 sayılı Adli Yargı Kararnamesi.

05.01.2011

Tutukluluk Sürelerine Dair Haberler ile İlgili Basın Açıklaması.

03.01.2011

Hakim ve Savcı Adaylarının Fişlendiğine Yönelik Haberler Üzerine Yapılan Basın Açıklaması.

01.01.2011

Deniz Feneri Soruşturması ile İlgili Haberler Hakkında Basın Açıklaması.