► 2013 YILI DUYURULARI
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

AĞUSTOS


29.08.2013 Toki Turkuaz Konutları Lojman Tahsis Duyurusu.
28.08.2013 27 Ağustos 2013 Tarihinde T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Organizasyonunda II. Uluslararası Hukuk Eğitim Programı Açılış Töreni Gerçekleştirildi.
28.08.2013 Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik" 06/08/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir.
23.08.2013 20.12.2008 Tarihinde Yapılan Adlî Yargı Hakîm Ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Ve Mülakatına İlişkin İlan.
21.08.2013 Hukuk ve Adalet Dersi Tanıtım Afişleri.
14.08.2013 Adalet Bakanlığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu.
05.08.2013 Atatürk Üniversitesi ile yapılan protokol gereğince 2013 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 1 'in Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakultesi tarafından yapılmasına karar verildiğinden, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakultesi, yazılı sınav tarihi olan 21.09.2013 tarihine kadar arabuluculuk eğitimi vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
02.08.2013 2013 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınav – 1 İlanı.

TEMMUZ


31.07.2013 Taraf Gazetesinde Yer Alan İddialara İlişkin Basın Açıklaması.
31.07.2013 Gezi Tutukluları İle İlgili Ortaya Atılan İddialara İlişkin Basın Açıklaması.
31.07.2013 Bazı Basın Organlarında Yer Alan İddialarla İlgili Basın Açıklaması.
31.07.2013 Bazı Basın Organlarında Yer Alan İddialarla İlgili Basın Açıklaması.
29.07.2013 Avrupa Adaletin Etkinliliği Komisyonu (CEPEJ) Raporu 2012 Basımı Türkçe'ye Çevrilmiştir.
25.07.2013 Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin Yapılacak Olan Yazılı Yarışma Sınavına İlişkin İlan.
25.07.2013 Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı(ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi Tanıtım Videosu.
25.07.2013 2013 Yılı Adli - İdari Yargı Kararnamesi İle Yer Değişimi ve Emeklilikte Silah Teslimi.
19.07.2013 Mardin Adliyesi'nin, "Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" Kapsamında Hazırlamış Olduğu Tanıtım Filmi.
18.07.2013 Hakim Adaylığından Hâkim ve Cumhuriyet Savcılığına Atananlara Maaş Farkı Ödenip Ödenemeyeceği Hakkında Duyuru.
18.07.2013 İthal Silahların Teslimi Hakkında Duyuru.
16.07.2013 13 Mayıs-21 Haziran 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Mülakat Sonuçları.
15.07.2013 2013 Yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav İlanı.
11.07.2013 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait 2013 Yılı Yaz Kararnamesi.
01.07.2013 Adalet Dergisi'nin 47'nci Sayısına İlişkin Duyuru.

HAZİRAN


28.06.2013 "Arabuluculuk Eğitimi Verecek Eğitim Kuruluşlarına İzin Verilmesine İlişin Duyuru" Arabuluculuk Daire Başkanlığının Web Sayfasında Yayınlanmıştır.
27.06.2013 "Arabuluculuk Eğitimi İzni Verilen Eğitim Kuruluşlarına İlişkin Güncel Eğitim Kuruluşları Listesi" Arabuluculuk Daire Başkanlığının Web Sayfasında Yayınlanmaya Başlamıştır.
25.06.2013 Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarafından Hazırlanan UYAP Mevzuat Programı Yeniden Yazılarak Hizmete Sunulmuştur.
25.06.2013 Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi Kapsamında Dördüncü Çalışma Ziyareti 18-20 Haziran 2013 Tarihlerinde İspanya'ya Gerçekleştirildi.
21.06.2013 Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlararası Naklen Atanmalarına İlişkin Duyuru.
21.06.2013 "Hukuk ve Adalet Dersi" Öğretim Programı Kabul Edilmiştir.
19.06.2013 Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Arabuluculuk Daire Başkanlığının Resmi Web Sayfası Olan www.adb.adalet.gov.tr Sitesi Faaliyete Geçmiştir.
18.06.2013 Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi (CAS) Kapsamında 27-30 Mayıs 2013 Tarihleri Arasında Almanya Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir.
13.06.2013 Adli Sicil Belgesi e-Devlet Kapısı Üzerinden Alınabilmektedir.
13.06.2013 Antalya Sosyal Tesis 06.07.2013-04.08.2013 Tarihleri Arası Tesis Durumu Hakkında Duyuru.
12.06.2013 AİHM, 1284 başvuruyu İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na Başvurulabileceği Gerekçesiyle Kabul Edilemez Bulmuştur.
12.06.2013 Tutukluluk Sürelerinin Uzunluğu ve Tutukluluk Uygulamalarından Kaynaklanan Diğer Sorunların Çözümüne İlişkin Ülkemizce Alınan Önlemler Avrupa Konseyi Tarafından Memnuniyetle Karşılandı.
07.06.2013 Başkanlığımızca Yürütülen Hukuk Klinikleri Projesi Kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Uygulamaları Yerinde İzlenmiştir.
07.06.2013 Başkanlığımızca 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Hakkında Değerlendirme Toplantısı İcra Edilmiştir.
05.06.2013 Kamp Tahsis Duyurusu.
03.06.2013 Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi Kapsamında Üçüncü Çalışma Ziyareti 28-30 Mayıs 2013 Tarihlerinde İspanya'ya Gerçekleştirilmiştir.
03.06.2013 Avrupa İnsan Hakları Standartları Işığında Türkiye'de Tutuklama Uygulamaları Semineri Ankara'da Gerçekleştirilmiştir.

MAYIS


24.05.2013 Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi (CAS) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Birinci Yıl Değerlendirme Raporu. Ulaşmak için tıklayınız..
22.05.2013 Adalet Uzman Yardımcılığı kadrosu için 18/03/2013-08/04/2013 tarihleri arasında yapılan sözlü giriş sınav sonuçları için tıklayınız.
21.05.2013 Bakanlığımız Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan İnsan Hakları Daire Başkanlığında Çalıştırılmak Üzere Alınacak Sözleşmeli Mütercim Pozisyonları için Yapılan Sözlü Sınav Sonuçları için Tıklayınız
21.05.2013 Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi (CAS) Kapsamında 13-17 Mayıs 2013 Tarihleri Arasında Hollanda Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir
20.05.2013 Danıştay Başkanlığıca 2014-2018 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında "Dış Paydaş Anketi" hazırlanmıştır. Ankete katılmak için tıklayınız
15.05.2013 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun AİHM’e Başvuruda Bulunmadan Önce Tüketilmesi Gereken Bir Yol Olduğuna Hükmetmiştir.
08.05.2013 Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi Kapsamında Dördüncü Yuvarlak Masa Toplantısı 6-8 Mayıs 2013 Tarihlerinde İzmir’de Gerçekleştirilmiştir.
07.05.2013 Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlararası Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru .
06.05.2013 Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının İstanbul İli Konaklama İhtiyacı.
06.05.2013 Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları- İsveç’te Uzlaştırma Müessesesi Ve Türk Hukukunda Benzeri Uygulamalar Semineri. 06.05.2013
03.05.2013 Sözleşmeli Mütercim Sözlü Sınav İlanı.
03.05.2013 28.02.2013-15.03.2013 Tarihleri Arasında Yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Mülâkat Sonuçları.
02.05.2013 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mütercim İle Şoför Sözlü Sınav Sonuçları.
02.05.2013 "Çocuklar İçin Adalet" Projesi Kapsamında Eğitici Olarak Belirlenen Sosyal Çalışma Görevlilerinin Listesi.

NİSAN


30.04.2013 6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
30.04.2013 6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
30.04.2013 Gökçeada Kamp Duyurusu.
30.04.2013 Antalya Kamp Duyurusu.
17.04.2013 Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Birol Erdem Başkanlığındaki Heyet 02-04 Nisan 2013 tarihlerinde Polonya'da Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi.
17.04.2013 Yerli Silah Teslimi Duyurusu.
17.04.2013 Sözleşmeli Mütercim Pozisyonu İçin Yapılan Yazılı Sınav Sonuçları.
15.04.2013 13.04.2013 Tarihli Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı.
15.04.2013 5 Nisan 2013 Tarihinde Afgan Heyeti "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" Konusunda Adalet Bakanlığı'nı Ziyaret Etti.
15.04.2013 9 Ocak 2013 Tarihinde TBMM'ce Kabul Edilen 6384 Sayılı "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun" ile Kurulan Tazminat Komisyonu Başkanlığı Web Sitesi Yayına Girmiştir.
12.04.2013 AİHM İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na Başvuruyu Tüketilmesi Gereken Yeni Bir İç Hukuk Yolu Olduğunu Belirtmiştir.
09.04.2013 Yemen Adalet Bakanı Sayın Morshed Ali Al-Arashani ve Beraberindeki Heyetin Bakanlığımızı Ziyaretleri.
05.04.2013 Turkish Minister Of Justice Paid a Visit To Brussels.
05.04.2013 Konya Adliyesi'nin Hazırlamış Olduğu Proje Tanıtım Filmini İzlemek için Tıklayınız.
01.04.2013 İfade ve Medya Özgürlüğü Konulu Üçüncü Yuvarlak Masa Toplantısı İstanbul'da Gerçekleştirilmiştir.


MART


29.03.2013 Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN'in Brüksel Ziyareti.
27.03.2013 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 25/03/2013 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sevk Edilmiştir.
27.03.2013 14/03/2013 Tarihinde ÖMSS ve Kura Sonucu Adliyelere Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru.
25.03.2013 2011 Yılında Yapılan Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavında Mahkemelerce Verilen Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının Yerine Getirilmesini Teminen Haklarında Yargı Kararı Bulunan İlgililere Yönelik Yapılacak Olan Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu.
22.03.2013 Mütercim, Koruma ve Güvenlik Görevlisi İle Şoför Kadroları İçin Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananlar ile Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru.
21.03.2013 Sosyal Çalışma Görevlileri İçin Eğitici Eğitimi Duyurusu.
20.03.2013 Geçici Personelin (4/C'li Personel) Aile Yardımı ve Fazla Çalışma Ücreti Duyurusu.
20.03.2013 Fazla Çalışma Ücreti Duyurusu.
19.03.2013 Avukatlık Mesleğinden İdari ve Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçenlerin Göreve Başlamalarına İlişkin Duyuru.
18.03.2013 Sırbistan Adalet ve Kamu Yönetimi Bakanı Nikola Selakovic ile Beraberindeki Heyetin Bakanlığımızı Ziyareti.
18.03.2013 Announcement For Language Assıstant.
18.03.2013 Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) ve Adli Zaman Yönetimi Projesi (SATURN) Konusundaki Bilgilere Strateji Geliştirme Başkanlığınca Hazırlanan Web Sitesinden Ulaşabilirsiniz.
15.03.2013 Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Birol ERDEM İle İsveç Ankara Büyükelçisi Sayın Håkan ÅKESSON "İsveç İle Türkiye Arasında Reform Sürecinde İşbirliği Ortakları" Konulu Makaleyi Ortak Kaleme Almıştır. Söz Konusu Makale Zaman ve Today's Zaman Gazetelerinde 14.03.2013 Tarihinde Yayınlanmıştır.
12.03.2013 Yargılama Sürelerinin Uzunluğu Sorununun Çözümüne İlişkin Ülkemizce Alınan Önlemler Avrupa Konseyince Memnuniyetle Karşılandı.
12.03.2013 İcra Müdür ve Yardımcılarının 2013 Yılı Atama Kararnamesi Hakkında.
11.03.2013 Adalet Uzman Yardımcısı Kadroları İçin Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananlara Ait Sınav Duyurusu.
08.03.2013 Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin İkinci Toplantısı 4 Mart 2013 tarihinde İstanbulda Gerçekleştirilmiştir.
08.03.2013 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 07/03/2013 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sevk Edilmiştir.
08.03.2013 İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 07/03/2013 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sevk Edilmiştir.
06.03.2013 Bakanlığımız Proje Eşgüdüm Kurulu 4 Mart 2013 Tarihinde Müsteşar Yardımcısı Sayın Bilal Çalışkan Başkanlığında İlk Kez Videokonferans Yöntemi İle Toplandı.
04.03.2013 Elektronik dosya Yargıtay'da başladı.
04.03.2013 25 Kasım 2012 Tarihli Avukatlıktan İdari Yargı Hâkim Adaylığına Geçiş Yazılı Yarışma Sınavına Ait Nihai Başarı Listesi.
04.03.2013 13 Ekim 2012 Tarihli Avukatlıktan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçiş Yazılı Yarışma Sınavına Ait Nihai Başarı Listesi.
04.03.2013 13-22 Şubat 2013 Tarihleri Arasında Mülakatları Yapılan 6 Mayıs 2012 Tarihli Avukatlıktan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçiş Yazılı Yarışma Sınavına Ait Nihai Başarı Listesi.
02.03.2013 CEPEJ-SATURN Rehber İlkeleri Sempozyumu.
01.03.2013 Aile ve Çocuk Mahkemeleri'nde Çalışan Uzmanların Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı.


ŞUBAT


22.02.2013 Adalet Dergisi'nin 46'ıncı Sayısına İlişkin Duyuru.
21.02.2013 Adalet Uzman Yardımcısı Kadrosu İçin Ön Başvurusu Kabul Edilenlere Ait Listeler.
19.02.2013 6384 Sayılı Kanunla Kurulan Tazminat Komisyonu Başvuruları Kabul Etmeye Başlıyor.
18.02.2013 AİHM İçtihatlarına İlişkin Tematik Notlar Türkçe'ye Tercüme Edildi.
18.02.2013 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 16/02/2013 Tarih ve 28561 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.
15.02.2013 Şahsi Silah Talepleri (Yerli).
15.02.2013 Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı İçin Sözleşmeli Mühendis, Teknisyen, Destek Personeli (Şoför ve Kaloriferci) (657 sk 4/B) Sınav İlanı.
15.02.2013 Kadrolu ve Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama ve Sözlü Sınav Tarihlerinin Değiştirilmesine İlişkin Duyuru.
15.02.2013 13/03/2013 Tarihinde Makedonya Adalet Bakanlığı AB Genel Müdürünün Başkanlığında Makedonya Hakim ve Savcıları ile Bakanlık Uzmanlarından Oluşan Heyet Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti.
14.02.2013 2013 Yılı İcra Müdür ve Yardımcılığı Yazılı Sınavı Takvimi.
11.02.2013 Adalet Bakanımız Sayın Sadullah ERGİN'in Hırvatistan Ziyareti.
08.02.2013 Fotoğraf Makinesi Mal Alım İhalesi.
08.02.2013 Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri İş Bölümü, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21.01.2013 Tarih, 1 Sayılı Kararı.
07.02.2013 Uluslarlararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı Koordinasyonunda Yargıtay, Danıştay, HSYK, Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı İşbirliği ile Yürütülen "Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi" Kapsamında 5 Şubat 2013 Tarihinde JW Marriott Otel'de "Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Üst Düzeyli Konferansı" Gerçekleştirilmiştir.
07.02.2013 Adalet Bakanımız Sayın Sadullah ERGİN ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Thorbjorn JAGLAND'ın Hatay Ziyareti.
07.02.2013 Sözleşmeli Programcı, Çözümleyici (1. grup) ve Çözümleyici (2. grup) Pozisyonunda istihdam Edilmek Üzere 06/02/2013 Tarihinde Yapılan Sözlü Sınav Sonuçlarına Göre Başarılı Olanlara Ait Liste.
07.02.2013 Milliyet Gazetesinde Yer Alan İddialarla İlgili Basın Açıklaması.
05.02.2013 2013 Yılı Sınav Takvimi.
05.02.2013 İcra ve iflâs daireleri ile ortaklığın giderilmesi satış memurlukları tarafından 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılan satışlar için elektronik ortamda teklif verme işlemleri 05.01.2013 tarihinde başlamıştır. Detaylı bilgiye https://esatis.uyap.gov.tr adlı internet adresinden ulaşabilirsiniz.
04.02.2013 Uluslarlararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı Koordinasyonunda Yargıtay, Danıştay, HSYK, Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı işbirliği ile yürütülen "Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi" Kapsamında 5 Şubat 2013 Tarihinde JW Marriott Otel'de "Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Üst Düzeyli Konferansı" Gerçekleştirilecektir.
01.02.2013 Sözleşmeli Programcı, Çözümleyici (1. grup), Çözümleyici (2. grup) ve Sözleşmeli Mütercim (İngilizce – Fransızca) Pozisyonunda İstihdam Edilmek Üzere Alınacak Adayların Sözlü ve Yazılı Sınava Kabul/Red Edilmesine İlişkin Listeler.
01.02.2013 Adalet Uzman Yardımcılığı Sınavı Ek İlânı.


OCAK

30.01.2013 İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi İnternet Sitesi Faaliyete Geçmiştir.
28.01.2013 Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi Sayın Bahattin KAYA Vefat Etmiştir. Merhuma Allah'tan Rahmet, Yakınlarına ve Yargı Camiasına Başsağlığı Dileriz.
28.01.2013 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24/01/2013 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Kabul Edilmiştir.
28.01.2013 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24/01/2013 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Kabul Edilmiştir.
25.01.2013 Mütercim, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Şoför Kadroları İçin Ön Başvurusu Kabul Edilenlerden İstenilecek Belgeler Hakkında İlan.
24.01.2013 Türkiye - Belçika Üçlü Bakanlar Zirvesi.
22.01.2013 Bölge Adliye Mahkemeleri Başsavcıları Toplantısı Gaziantep İlinde Yapılmıştır.
21.01.2013 Adalet Uzman Yardımcılığı Sınav Giriş İlanı.
17.01.2013 Mahkemelerin Yetkisi Kapsamında Bulunan Adlî Sicil ve Arşıv Kaydını Silme Yetki Ve Görevi Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne Verilmiştir.
14.01.2013 23 Aralık 2012 Tarihinde Yapılan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav Sonucu.
14.01.2013 Sözleşmeli Çözümleyici, Programcı Alımı İlanı.
14.01.2013 Sözleşmeli Mütercim Alımı İlanı.
10.01.2013 6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanmasına Dair Müsteşarlık Makamının 04.01.2013 Tarihli Yazısı.
10.01.2013 İsveç ile İkili İşbirliği Programı.
10.01.2013 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çalıştayı.
08.01.2013 Sosyolog Yerleştirme Sonuçları.
03.01.2013 04/01/2013 Tarihli İcra Müdür Yardımcılarına Ait Kur'a Listesi.
02.01.2013 Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 2012 yılı Analiz Durum Raporu Hazırlandı.
02.01.2013 Ankara İl Merkezi Lojman Başvuruları.