İstanbul Tahkim Merkezi Duyurusu

6570 Sayılı Kanun ile kurulan İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunan, bağımsız, tarafsız ve özerk bir kurumdur. İstanbul Tahkim Merkezi, herhangi bir üyelik şartı aramaksızın uyuşmazlık çözümü konusunda tüm taraflara hizmet vermektedir.

İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı, TOBB, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Yükseköğretim Kurumu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Borsa İstanbul A.Ş.,TESK, TİSK ve Türk-İş olmak üzere 14 Kurum ve Kuruluştan gelen 25 temsilciden oluşmaktadır.

İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurulu’nda 30 Nisan 2015 tarihinde, 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanununun 8'inci maddesi gereğince Yönetim  Kurulu asil ve yedek  üyeleri seçimi yapılmış olup, Adalet Bakanlığını temsilen, Yönetim Kurulu’nun asıl üyeliğine  Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan ÖZTATAR seçilmiştir.

 İstanbul Tahkim Merkezi Hakkında ayrıntılı bilgi için: www.istac.org.tr