Mustafa EROL - Müsteşar Yardımcısı

1967 yılında İskenderun'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Gaziantep'de tamamladı.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılından itibaren sırasıyla Çatak/Van, Sütçüler/Isparta, Boyabat/Sinop, Adıyaman Merkez Cumhuriyet Savcılığı, Kamu İhale Uzmanlığı, Kazan/Ankara, Sincan/Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 13.12.2011 tarihinden itibaren Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Sorumlu Olduğu Birimler:

- Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
- Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
- Dil Eğitimi Projesi Yürütme Kurulu
- Proje Eşgüdüm Kurulu
- İnsan Hakları Çalışmaları
- Çocuk Koruma Kanunu Gereğince Yapılan Toplantılar
- Yargı Reformu Stratejisinin Uygulanmasının Takip ve Koordinasyonu