ADALET BAKANLIĞI ETİK KOMİSYONU
T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında Geniş Bilgi Almak için http://www.etik.gov.tr/
"Daha iyi bir gelecek için: Etik Yönetim"
 


Kanun ve Yönetmelikler
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
Adalet Bakanlığı Etik Komisyonu
Metin KIRATLI
Başkan
Ceza İşleri Genel Müdürü
Ünal BOZDAĞ
Üye
PGM Genel Müdür Yardımcısı
Ali YILDIZ
Üye
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı
 
Adalet Bakanlığı Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporları
Adalet Bakanlığı Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır.
   
   
Adalet Bakanlığı Etik Komisyonu Başkanlığınca, Bakanlığımız merkez teşkilat birimlerinde görev yapan bir kısım personele "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" konusunda eğitim semineri düzenlenmiştir.