BAKANLIK REHBERİ

Bakanlık Makamı   

Bekir BOZDAĞ
Adalet Bakanı  
    
Bakan Yardımcıları Makamı   

Zekeriya BİRKAN
 
Bakan Yardımcısı  

Akın GÜRLEK
 
Bakan Yardımcısı  

Hasan YILMAZ
 
Bakan Yardımcısı  
Yakup MOĞUL

Bakan Yardımcısı

  
    
Teftiş Kurulu Başkanlığı   

Cihan YILDIZ
 
Teftiş Kurulu Başkan0312 549 53 00 - 01teftis@adalet.gov.tr
    
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü   

Ali ÖZTÜRKMEN 
 
Genel Müdür0312 219 43 17 - 18cigm@adalet.gov.tr
    
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü   

Hakan ÖZTATAR
 
Genel Müdür0312 549 52 15higm@adalet.gov.tr
    
Mevzuat Genel Müdürlüğü   

Niyazi ACAR
 
Genel Müdür0312 549 54 13mgm@adalet.gov.tr
    
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü   

Enis Yavuz YILDIRIM
 
Genel Müdür0312 507 04 00cte@adalet.gov.tr
    
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü   

Günay ALBAYRAK
 
Genel Müdür0312 549 50 50adlisicil@adalet.gov.tr
    
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü   

Kasım ÇİÇEK
 
Genel Müdür0312 219 45 23diabgm@adalet.gov.tr
    
Personel Genel Müdürlüğü   

Turan KULOĞLU
 
Genel Müdür0312 417 77 70pgm@adalet.gov.tr
    
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü   

Ahmet YILMAZ
 
Genel Müdür0312 549 58 01hhgm@adalet.gov.tr
    
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü   

Servet GÜL
 
Genel Müdür0312 293 20 00bigm@adalet.gov.tr
    
Strateji Geliştirme Başkanlığı   

Tahir HIRSLI
 
Başkan0312 223 29 19sgb@adalet.gov.tr
    
İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı   

Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL
 
Başkan0312 549 59 05-06inhak@adalet.gov.tr
    
Eğitim Dairesi Başkanlığı   

İbrahim ŞAHİN
 
Başkan0312 219 75 92edb@adalet.gov.tr
    
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   

İbrahim ÇETİN
 
Başkan0312 218 71 44dhdb@adalet.gov.tr
    
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı   

Yusuf ARAPOĞLU
 
Başkan0312 549 45 00-01iidb@adalet.gov.tr
    
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   

Meral GÖKKAYA
 
Başkan 0312 204 10 28magdur@adalet.gov.tr
    
İç Denetim Birimi Başkanlığı   

Numan EROĞLU
 
Başkan0312 215 11 98icdenetim@adalet.gov.tr
    
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu   

Hüsnü GEZGİNCİ

Başkan0312 414 79 53iydb@adalet.gov.tr
    
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı   

Dr. Öğr. Üyesi Hızır ASLIYÜKSEK
 
Başkan0212 454 15 00atk@adalet.gov.tr

 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

Telefon : (0312) 417 77 70

Faks : (0312) 419 33 70

E-Posta

infoisaretadalet.gov.tr