STRATEJİK PLAN

Vizyon

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi.
 

Misyon

Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları geliştirmek ve uygulamaktır.

 

Temel Değerler

 • Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına saygı
 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı
 • Ehliyet ve liyakate bağlılık
 • Hesap verebilirlik ve saydamlık
 • Halkın beklentilerine duyarlılık
 • Yeniliğe açıklık
 • Çalışanlarına güven ve saygı

 

Yeni Planda Öne Çıkan Stratejik Kavramlar

 • Adalete güven
 • Adalete erişim
 • Etkinlik ve verimlilik
 • Makul sürede yargılanma hakkı
 • Basitleştirilmiş ve sadeleştirilmiş süreçler
 • Alternatif çözüm yöntemleri
 • Yararlanıcı memnuniyeti
 • Savunmanın etkinliği

 

 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

Telefon : (0312) 417 77 70

Faks : (0312) 419 33 70

E-Posta

infoisaretadalet.gov.tr