T.C. Adalet Bakanlığı ile TÜBİTAK-UEKAE Arasında 29.03.2007 Tarihinde 30.000 adet Nitelikli Elektronik Sertifika Temini Sözleşmesi İmzalandı.
05.04.2007

28.03.2007 Tarihinde T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) Arasında "Nitelikli Elektronik Sertifika Temini Sözleşmesi" imzalandı.

 

Bilindiği üzere 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunun 5. maddesi kanunların resmi şekle tabi tuttuğu veya özel bir merasime bağladığı hukuki işlemler (gayrimenkül satışı, evlilik akdi gibi) ile teminat sözleşmelerinin güvenlik elektronik imza ile gerçekleştirilemeyeceği ve fakat bunun haricinde kalan tüm elle atılan imza ile düzenlenen her türlü resmi belgenin güvenli elektronik imza ile de düzenlenebileceğine amirdir.

Borçlar Kanunun 14. maddesinde üzerine borç alan kişilerin el yazısı ile borcu yüklendiğine dair imzası borçlanmanın hukuksal anlamda geçerliliği için zorunlu görülmüştür ve fakat 5070 sayılı Kanunun 22. maddesi ile Borçlar Kanununun 14. maddesine ek yapılarak güvenli elektronik imza ile yapılan borçlanmaların da aynen elle atılan imzanın sonuçlarını doğuracağı hükme bağlanmıştır.

Aynı şekilde HUMK'a 5070 sayılı kanunun 23. maddesi ile eklenen 295/A maddesi gereğince; usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin senet hükmünde olacağı ve kesin delil olacağı açıkça zikredilmiştir.

Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılan bu sözleşme ile;

· TÜBİTAK yakın bir gelecekte tüm hâkim, Cumhuriyet savcısı ve diğer adli personel için güvenli e-imza sertifikası üreterek ve teslimini sağlayacaktır.

· Sertifikalar ve diğer gerekli yazılım ve donanım sağlandıktan sonra e-imza kullanımı başlayacaktır.

· e-İmzanın kullanılması ile UYAP daha verimli kullanılır hale gelecektir.

· Kağıt ortamına bağımlılık azalacak ve işlemler sadece elektronik ortamdan yapılarak hız ve performans sağlanacaktır.

· Özellikle e-imza olmadığı için elektronik ortamda yapılan işlemlerin bir kez de hukuksal geçerliliği bakımından kağıt ortamında yapılmasına son verilecek ve böylece hem ormanlarımız yok olamayacak, kağıt tasarrufu ciddi boyutlarda artacak, hem de elektronik ortamdan beklenen faydalar elde edilecektir.

· Elektronik ortamın daha fazla kullanılması ve tüm belge ve bilgilerin elektronik ortamda saklanması sonucu özellikle UYAP Vatandaş ve Avukat Bilgi Sistemleri aracılığı ile işlem yapan sayısı artacak ve böylece hem adliyelerin iş yükü azalacak, hem de daha kaliteli ve masrafsız hizmet verilmiş olacaktır.

· Mahkemeler ve kurumlar arası talimat, yazışma vs gibi bürokratik işlemler saniyeler bazında gerçekleşecek ve posta yolunu gözleme artık son bulacaktır.

· Adliyeler arası ve adliye içinde katlar arası dosya taşımaları asgari seviyeye inecek ve bu esnadaki fiziksel sıkıntılar sona erecektir.

· Memurların yazdığı yazılar kağıda dökülmeden hâkimler ve Cumhuriyet savcıları tarafından anından ulaşılabilecek gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra tüm tarafların zaman ve mekan bağımsız her an hizmetinde olacaktır.

· Bunlar e-imzanın ilk akla gelen faydaları… e-imza kullanıldıkça daha çok faydaları görülecek ve vazgeçilmez bir araç haline gelecektir.

Saygılarımızla

 

 

Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM®), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 2005 yılında kurulmuştur. Türkiye'nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan Kamu SM®, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak kurulmuş ve işletilmektedir.

TÜBİTAK UEKAE, bilgi güvenliği ve elektronik imza teknolojilerindeki yetkinliğinden dolayı Kamu Sertifikasyon Merkezi'ni oluşturmakla görevlendirilmiştir.

15 Ocak 2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre, yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar'ın vereceği güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır. Kanuna uygun olarak oluşturulmuş e-imza, bilgisayarda veya elektronik ortamda gerçekleştirilen onay işlemlerine hukuki dayanak kazandırır ve kağıdı ortadan kaldırır.

Onay amaçlı irade beyanında bulunmak isteyen kişi, kurumunun elektronik evrak akış sisteminde, web üzerinden sunulan hizmetlerde ya da e-devlet hizmetlerinde elektronik imza kullanabilir.


Ayrıntılar için tıklayınız

 

 

Nitelikli Elektronik Sertifika Nedir?

Elektronik sertifikalar, nüfüs cüzdanı, sürücü belgesi veya diğer kimlik belgeleri gibi kişinin kimliğini ispatlaması için elektronik ortamda kullanılan elektronik dosyalardır.

Daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

 

Kamu SM gerçek kişilere ve özel sektör kuruluşlarına bireysel e-imza sertifikası sağlamamaktadır . Avukatların, UYAP kapsamında kullanacakları e-imza sertifikaları başvurularını Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş diğer sertifika hizmet sağlayıcılarına yapmaları gerekmektedir.

 

Elektronik İmza nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Elektronik imza kavramı çok genel bir tanım olup kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içermektedir.

Sayısal imza, imzalanan metine göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir. Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda ve bu metinde geçen “elektronik imza” kavramı sayısal imzayı işaret etmektedir.

(Kaynak:e-imza.gen.tr)

Elektronik İmza İle İlgili Tüm Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız

 

 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

Telefon : (0312) 417 77 70

Faks : (0312) 419 33 70

E-Posta

infoisaretadalet.gov.tr